Dự án »» 

Nhà Xưởng Nhơn Trạch - CTy Sợi Long Thái Tử

CÔNG TRÌNH :NHÀ XƯỞNG NHƠN TRẠCH CỦA CTY TNHH SỢI LONG THÁI TỬ

HẠN MỤC : KHUNG XƯƠNG MẠ KẼM NHÀ XƯỞNG - Hệ khung kèo và khung mái bê tông

DT : 5000m2 - Sử dụng ngói lợp đồng nai 22v/m2

Đã hoàn thành và đi vào sử dụng

Một số hình ảnh tại công trình :