Đặc tính kỹ thuật
Đặc tính kỹ thuật của thép Khang Gia Việt

Đặc tính kỹ thuật của thép Khang Gia Việt(12.03.2015)

Siêu nhẹ,chống gỉ,dễ tháo dỡ,thay đổi kết cấu