Dự án »» 

Nhà ở GĐ

CHỦ ĐẦU TƯ : ÔNG HUỲNH LÂM

Địa chỉ : Bình Dương

Diện tích tạm tính : 315 m2

Sử dụng kết cấu với đà hỗ trợ C200X1,8ly cùng kết cấu khung kèo TC100.10 ốp đôi,mè TS40.48

Sử dụng ngói màu Cpac Monier Thái Lan M008

Hình ảnh thực tế tại công trình