Kiểm định tổng thể chất lượng thép T-TTRUSS
Tất cả các tính toán thiết kế đều được kiểm tra bằng thực nghiệm tại Trung Tâm công nghệ BlueScope Lysaght, một trung tâm thử nghiệm tiêu chuẩn thế giới được chứng nhận bởi Hiệp hội kiểm định quốc gia (NATA) của Úc.
Kiểm tra sức chịu tải tổng thể giàn
 
 
 
 
Kiểm tra sức chịu tải tổng thể giàn
 
 
 
 
Kiểm tra sức chịu tải lên kết vít